Profiel

ShoppingParks NV is een onafhankelijke, closed-end vastgoedbeleggingsmaatschappij in de vorm van een naamloze vennootschap. Doelstelling is aandeelhouders in de gelegenheid te stellen om collectief, kostenefficiënt en op transparante wijze te beleggen in professioneel beheerde vastgoedprojecten in de grootschalige detailhandelssector in Nederland. ShoppingParks is opgezet als een aan de vennootschapsbelasting onderworpen fonds. De minimum belegging is € 50.000. De aandelen zijn niet beursgenoteerd, maar wel vrij overdraagbaar.

profiel-1