Introductie

De Freeland Groep is een onafhankelijke dienstverlener op het gebied van vermogensbeheer en trustzaken.
De vermogensbeheeractiviteiten worden ondernomen door Freeland Partners BV, terwijl de trustzaken worden uitgevoerd door Freeland Corporate Advisors NV.
Vanuit Freeland Services NV worden de diverse activiteiten van de tot de Freeland Groep behorende maatschappijen ondersteund.
De aandelen van de Freeland Groep zijn in handen van de Partners: drs. M.E. Burghout MRICS, mr. T.C. Koster en drs. W.O.C.M. van Twuijver RA.