Historie

De Freeland Groep is ontstaan uit de corporate staf van Rodamco NV, het beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfonds van Robeco Groep. Na de splitsing van Rodamco NV in 1999 en de daaropvolgende afscheiding van de Rodamco-fondsen uit Robeco-verband in 2000, werden de corporate staf activiteiten verzelfstandigd voortgezet onder de naam Freeland Corporate Advisors. Daarnaast is Freeland zich ook gaan richten op dienstverlening aan derde partijen. Partners en medewerkers van Freeland werken dan ook reeds vele jaren samen en beschikken over ruime ervaring op financieel, juridisch, fiscaal en administratief gebied. Zij zijn betrokken geweest bij vele nationale en internationale vastgoed- en vennootschapstransacties.