Freeland Partners

De vermogensbeheeractiviteiten van de Freeland Groep zijn ondergebracht in Freeland Partners BV. Freeland Partners is initiatiefnemer en beheerder van het niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfonds ShoppingParks NV, dat belegt in grootschalige detailhandelsvestigingen in Nederland.

Sinds 2006 is Freeland Partners actief in de Balkan, met name in een aantal landen van voormalig Joegoslavië. In nauwe samenwerking met plaatselijke partijen zijn gronden aangekocht voor de ontwikkeling van vooral woningbouwprojecten ten behoeve van de locale markt. Inmiddels zijn zeven projecten succesvol afgerond. Sinds 2010 heeft Freeland Partners bij beleggers winstdelende obligatieleningen geplaatst voor de financiering van ontwikkelings-projecten in Banja Luka (Bosnië) en Novi Sad (Servië).

Projecten Freeland Partners:
Banja Luka, Bosnië
Novia Sad, Servië
Umag, Kroatië
Cakovec, Kroatië

Contactpersoon voor Freeland Partners is drs. W.O.C.M. van Twuijver.